καθαρισμός

Ξεκίνησαν Εργασίες κοπής χόρτων. Συνεχίζονται οι εργασίες κοπής  κλαδιών & καθαρισμού τάφρων από την Π.Ε. Καστοριάς    

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Ξεκίνησαν εργασίες κοπής χόρτων παραπλεύρως των οδών σε διάφορες θέσεις του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς από το προσωπικό του Αμαξοστασίου της ΠΕ Καστοριάς. Σήμερα τα μηχανήματα επιχείρησαν στο οδικό τμήμα από Καστοριά προς Άργος Ορεστικό.

Επίσης, συνεχίζεται η κοπή κλαδιών και ο καθαρισμός των τάφρων στο τμήμα της επαρχιακής οδού Βογατσικό – Κωσταράζι.

Οι εργασίες, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη και θα γίνουν και σε άλλα σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου είναι απαραίτητες για την βελτίωση της ορατότητας και την διευθέτηση των όμβριων υδάτων, για την ασφαλή διέλευση   των οχημάτων.

καθαρισμός καθαρισμός καθαρισμός καθαρισμός καθαρισμός καθαρισμός καθαρισμός καθαρισμός