δρόμος απαγόρευσης διέλευσης

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν έως τις 15 Ιουνίου επί της Επ. Οδού Μεσοποταμίας – Δενδροχωρίου, για την εκτέλεση τεχνικών εργασιών

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας στο Ν. Καστοριάς

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Επ. Οδού Μεσοποταμίας – Δενδροχωρίου, για την εκτέλεση έκτακτων τεχνικών εργασιών

Σύμφωνα με  απόφαση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της ΠΕ Καστοριάς, γνωστοποιείται ότι εκτελούνται εργασίες αποκατάστασης του τεχνικού προβλήματος επί της Επαρχιακής  Οδού Μεσοποταμίας – Δενδροχωρίου.

Η εκτέλεση των εργασιών απαιτεί την εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων προσωρινής διακοπής κυκλοφορίας στο ανωτέρου οδικό τμήμα, και συγκεκριμένα  από τη διασταύρωση έξω από την Μεσοποταμία προς Αγ. Κυριακή και  Δενδροχώρι, έως το Δενδροχώρι, με σκοπό την διασφάλιση της κυκλοφορίας και την ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

Η κυκλοφορία των οχημάτων από και προς το Δενδροχώρι, θα διεξάγεται αποκλειστικά μέσω Κορομηλιάς.

Η ανωτέρω ρύθμιση θα ισχύει κατά την διάρκεια εκτέλεσης των έκτακτων τεχνικών εργασιών και έως την 15/06/2019.

Η σήμανση του οδικού τμήματος θα γίνει από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς όπως ορίζεται από το άρθρο 10 του Κ.Ο.Κ.