Κοπή χόρτων

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις από το Τμήμα Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Π.Ε. Καστοριάς που αφορούν, κοπή χόρτων.

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών Χωρίς κατηγορία

Διαρκείς παρεμβάσεις πραγματοποιεί η ΠΕ Καστοριάς με το ανθρώπινο δυναμικό και τα μηχανήματα του Αμαξοστασίου.

Συγκεκριμένα,  το τελευταίο διάστημα , εκτελέστηκαν εργασίες κοπής χόρτων :

  • Στον δρόμο Άργους Ορεστικού Κωσταραζίου

Κοπή χόρτων στον δρόμο Άργους Ορεστικού Κωσταραζίου

Κοπή χόρτων στον δρόμο Άργους Ορεστικού Κωσταραζίου Κοπή χόρτων στον δρόμο Άργους Ορεστικού Κωσταραζίου Κοπή χόρτων στον δρόμο Άργους Ορεστικού Κωσταραζίου Κοπή χόρτων στον δρόμο Άργους Ορεστικού Κωσταραζίου Κοπή χόρτων στον δρόμο Άργους Ορεστικού Κωσταραζίου Κοπή χόρτων στον δρόμο Άργους Ορεστικού Κωσταραζίου Κοπή χόρτων στον δρόμο Άργους Ορεστικού Κωσταραζίου

  • Στον δρόμο Άργους Ορεστικού – Χιλιοδένδρου

Κοπή χόρτων στον Άργους Ορεστικού – Χιλιοδένδρου Κοπή χόρτων στον Άργους Ορεστικού – Χιλιοδένδρου Κοπή χόρτων στον Άργους Ορεστικού – Χιλιοδένδρου Κοπή χόρτων στον Άργους Ορεστικού – Χιλιοδένδρου Κοπή χόρτων στον Άργους Ορεστικού – Χιλιοδένδρου Κοπή χόρτων στον Άργους Ορεστικού – Χιλιοδένδρου Κοπή χόρτων στον Άργους Ορεστικού – Χιλιοδένδρου Κοπή χόρτων στον Άργους Ορεστικού – Χιλιοδένδρου Κοπή χόρτων στον Άργους Ορεστικού – Χιλιοδένδρου

  • Στον δρόμο για Ανθηρό-Σπηλια-Άγιο Ηλία

Κοπή χόρτων στον δρόμο για Ανθηρό-Σπηλια-Άγιο Ηλία Κοπή χόρτων στον δρόμο για Ανθηρό-Σπηλια-Άγιο Ηλία Κοπή χόρτων στον δρόμο για Ανθηρό-Σπηλια-Άγιο Ηλία Κοπή χόρτων στον δρόμο για Ανθηρό-Σπηλια-Άγιο Ηλία Κοπή χόρτων στον δρόμο για Ανθηρό-Σπηλια-Άγιο Ηλία Κοπή χόρτων στον δρόμο για Ανθηρό-Σπηλια-Άγιο Ηλία Κοπή χόρτων στον δρόμο για Ανθηρό-Σπηλια-Άγιο Ηλία Κοπή χόρτων στον δρόμο για Ανθηρό-Σπηλια-Άγιο Ηλία Κοπή χόρτων στον δρόμο για Ανθηρό-Σπηλια-Άγιο Ηλία Κοπή χόρτων στον δρόμο για Ανθηρό-Σπηλια-Άγιο Ηλία

  • Στον δρόμο Βογατσικού & Γέρμα

Κοπή χόρτων στον δρόμο Βογατσικού & Γέρμα

Κοπή χόρτων στον δρόμο Βογατσικού & Γέρμα Κοπή χόρτων στον δρόμο Βογατσικού & Γέρμα Κοπή χόρτων στον δρόμο Βογατσικού & Γέρμα  Κοπή χόρτων στον δρόμο Βογατσικού & Γέρμα Κοπή χόρτων στον δρόμο Βογατσικού & Γέρμα Κοπή χόρτων στον δρόμο Βογατσικού & Γέρμα

  • Στον δρόμο για Μελάνθιο και Λάγκα

Κοπή χόρτων στον δρόμο για Μελάνθιο και Λάγκα Κοπή χόρτων στον δρόμο για Μελάνθιο και Λάγκα Κοπή χόρτων στον δρόμο για Μελάνθιο και Λάγκα Κοπή χόρτων στον δρόμο για Μελάνθιο και Λάγκα Κοπή χόρτων στον δρόμο για Μελάνθιο και Λάγκα Κοπή χόρτων στον δρόμο για Μελάνθιο και Λάγκα

  • Στον δρόμο για Καστανόφυτο

Κοπή χόρτων στον δρόμο για Καστανόφυτο Κοπή χόρτων στον δρόμο για Καστανόφυτο Κοπή χόρτων στον δρόμο για Καστανόφυτο Κοπή χόρτων στον δρόμο για Καστανόφυτο Κοπή χόρτων στον δρόμο για Καστανόφυτο

  • Στην περιοχή Κορησού – Λιθιάς

Κοπή χόρτων στην περιοχή Κορησού – Λιθιάς Κοπή χόρτων στην περιοχή Κορησού – Λιθιάς Κοπή χόρτων στην περιοχή Κορησού – Λιθιάς Κοπή χόρτων στην περιοχή Κορησού – Λιθιάς

  • Στον δρόμο για Κλεισούρα

Κοπή χόρτων στον δρόμο για Κλεισούρα Κοπή χόρτων στον δρόμο για Κλεισούρα Κοπή χόρτων στον δρόμο για Κλεισούρα Κοπή χόρτων στον δρόμο για Κλεισούρα Κοπή χόρτων στον δρόμο για Κλεισούρα Κοπή χόρτων στον δρόμο για Κλεισούρα Κοπή χόρτων στον δρόμο για Κλεισούρα Κοπή χόρτων στον δρόμο για Κλεισούρα Κοπή χόρτων στον δρόμο για Κλεισούρα Κοπή χόρτων στον δρόμο για Κλεισούρα

Αντίστοιχες εργασίες θα συνεχίσουν να υλοποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής.