Συνάντηση της Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς με Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Ποριάς, Χιολιοδένδρου, Τσάκωνης, Πενταβρύσου και Αυγής.

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών
Συνάντηση της Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς με Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Ποριάς, Χιολιοδένδρου, Τσάκωνης, Πενταβρύσου και Αυγής.

Συνάντηση Εργασίας με την Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς Δέσποινα Κοζατσάνη πραγματοποίησαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Ποριάς, Χιολιοδένδρου, Τσάκωνης, Πενταβρύσου και Αυγής.

Οι Πρόεδροι, έθεσαν από κοινού το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των εν λόγω κοινοτήτων, ως προς την εξυπηρέτησή τους με τα δρομολόγια των μέσων συγκοινωνίας δημοσίας χρήσης.

Ως γνωστόν, δεν υπάρχουν συχνά δρομολόγια από αυτά τα χωριά προς την πόλη της Καστοριάς, με αποτέλεσμα να στερούνται οι πολίτες τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης προς ιατρικές μονάδες, υπηρεσίες κοινής ωφελείας, δημόσιες υπηρεσίες, φροντιστήρια, χώρους άθλησης κ.λπ.

Η Αντιπεριφερειάρχης άκουσε με προσοχή το δίκαιο αίτημά τους και δεσμεύτηκε να αναζητήσει τρόπους λύσης για την αντιμετώπισή του.  ΠΔΜ