Συνάντηση με Οινοποιούς της Καστοριάς με στόχο την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της Καστοριάς στο πλαίσιο διεθνών πρωτοβουλιών.

Συνάντηση με Οινοποιούς της Καστοριάς με στόχο την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της Καστοριάς στο πλαίσιο διεθνών πρωτοβουλιών.

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Στο πλαίσιο συνεχόμενης προσπάθειας ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και του πλούσιου Πολιτιστικού, Ιστορικού και Περιβαλλοντικού αποθέματος του τόπου μας, αλλά και της συνάντησης με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για τη δυνατότητα συμμετοχής της Καστοριάς στο Πρόγραμμα Πολιτιστικές διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης,

συνάντηση πραγματοποιήθηκε, σήμερα Παρασκευή 07 Απριλίου, στο Γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς, σχετικά με την ένταξη των Οινοποιών της Καστοριάς στην πολιτιστική διαδρομή «Δρόμοι του Κρασιού». Μια πρόταση που προωθεί τη χαρτογράφηση και διατήρηση αμπελώνων και αναδεικνύει τον πολιτισμό που συνδέεται με αυτά.

Η υλοποίηση μια τέτοιας πρότασης – Πολιτιστικής Διαδρομής θα μπορούσε να συμβάλει στην ευρωπαϊκή και διεθνή προβολή της μακράς παράδοσης οινοπαραγωγής της Δυτικής Μακεδονίας ως μέρος της ευρωπαϊκής πολιτιστικής οινοποιητικής ταυτότητας.

Επίσης, μέσω της ανάπτυξης του οινοτουρισμού και την ανάδειξη των αμπελώνων της περιοχής μπορεί να δημιουργήσει οικονομικές ευκαιρίες για τους τοπικούς πληθυσμούς και την τοπική παραγωγή, αλλά και να δημιουργηθούν δυνατότητες συμπράξεων με διεθνείς οργανισμούς.

Στόχος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας-Π.Ε. Καστοριάς είναι η εξωστρέφεια των επιχειρήσεών της με την ταυτόχρονη ανάδειξη τόσο του πολύ-πολιτισμικού πλούτου της περιοχής όσο και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της.

Συνάντηση με Οινοποιούς της Καστοριάς με στόχο την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της Καστοριάς στο πλαίσιο διεθνών πρωτοβουλιών.

Συνάντηση με Οινοποιούς της Καστοριάς με στόχο την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της Καστοριάς στο πλαίσιο διεθνών πρωτοβουλιών.