3. katharismos_erismatos_eo_ArgosOrestiko_Xiliodendrou