1. katharismos_ erismatos_e.o. Nestorio_ Melanthiou