επούλωση ρωγμών

Σε εξέλιξη οι εργασίες Σφράγισης Ρωγμών Ασφαλτοτάπητα του επαρχιακού οδικού δικτύου από την Π.Ε. Καστοριάς.

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Ξεκίνησαν, εδώ και περίπου  δύο εβδομάδες, από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς οι εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης  διαφόρων τμημάτων του επαρχιακού οδικού δικτύου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Σφράγιση ρωγμών ασφαλτοτάπητα στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Καστοριάς».

Το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε διάφορα σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου προς  Διποταμία, Κλεισούρα, Αμμουδάρα, Νόστιμο, Κορέστεια – Άνω Μελάς.

Οι εργασίες,  οι οποίες  θα είναι τοπικές και θα γίνονται τμηματικά, αφορούν  τη  σφράγιση ρωγμών  του ασφαλτικού τάπητα και  περιλαμβάνουν :

  • Προσωρινή σήμανση για τον αποκλεισμό της λωρίδας κυκλοφορίας εκτέλεσης των εργασιών.
  • Επιμελή καθαρισμό της ρωγμής με χρήση μηχανήματος υπέρθερμου αέρα ώστε να απομακρυνθούν προϋπάρχοντα σφραγιστικά ή σαθρά υλικά και να βελτιωθεί η πρόσφυση του υφιστάμενου ασφαλτικού σκυροδέματος με την ελαστομερή ασφαλτική μαστίχη σφράγισης.
  • Σφράγιση με ελαστομερή ασφαλτική μαστίχη θερμικής εφαρμογής μέσω κατάλληλης διάταξης που θα διοχετεύεται από ειδικό μηχάνημα ανάδευσης και διατήρησης της θερμοκρασίας της μαστίχης στους 140 – 180οC .

Η εκπόνηση της μελέτης προϋπολογισμού 74.000 ευρώ  και η επίβλεψη του έργου πραγματοποιούνται  από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

επούλωση ρωγμών επούλωση ρωγμών επούλωση ρωγμών επούλωση ρωγμών επούλωση ρωγμών επούλωση ρωγμών