ιός ρυτίδωσης ντομάτας

Ενημερωτικό φυλλάδιο¨ Iός της Καστανής Ρυτίδωσης των Καρπών της Τομάτας (Τomato Brown Rugose Fruit Virus – ToBRFV)¨

Ανακοινώσεις Γενικού Ενδιαφέροντος Ενημέρωση Πολιτών

Σε ενέργεια του 9812/237637/24-09-2019 εγγράφου του ΥΠΑΑΤ με το ανωτέρω θέμα, ενημερώνουμε τους καλλιεργητές τομάτας, τα φυτώρια, σημεία πώλησης πολλαπλασιαστικού υλικού, και τους γεωπόνους, ότι το Υπουργείο, επιμελήθηκε φυλλάδιο σχετικά με τον οργανισμό ¨Ιό της Καστανής Ρυτίδωσης των Καρπών της Τομάτας (Τomato Brown Rugose Fruit Virus – ToBRFV)¨.

Το φυλλάδιο επισυνάπτεται  και είναι διαθέσιμο και  στο παρακάτω link:

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/Fytoeigionomikos_Elegxos/ToRFV_nppo_tomato_bpi.pdf

Ο Ιός της Καστανής Ρυτίδωσης των Καρπών της Τομάτας (Τomato Brown Rugose Fruit Virus – ToBRFV), είναι μια νέα ασθένεια που απειλεί τις καλλιέργειες τομάτας και πιπεριάς της Ελλάδας, γι’ αυτό θα πρέπει οι καλλιεργητές, καθώς και όσοι διακινούν πολλαπλασιαστικό υλικό, να συμμορφωθούν με τις οδηγίες  του υπουργείου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στο Διοικητήριο, 1ος όροφος, στο τηλ. 2467350248, 253 κα. Μιχαλοπούλου Κων/να, Δώμου Χριστίνα,.

 

Δείτε εδώ το Φυλλάδιο του Υπουργείου