B) 1os Apoxionismos ston dromo Nestorio Mirovliti (3)