αίγες

Πρόγραμμα Βρουκέλλωσης (Μελιταίου Πυρετού) Αιγοπροβάτων 2021.

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από το τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς γνωστοποιείται ότι στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εφαρμογής του προγράμματος ελέγχου και εκρίζωσης βρουκέλλωσης αιγοπροβάτων (αριθ. πρωτ. 3339/117339/20/10/2016-ΦΕΚ 3589 Β΄ 2016) για την Π.Ε. Καστοριάς και το έτος 2021,

καλούνται οι κτηνοτρόφοι του νομού να δηλώσουν μέχρι 15 Μαΐου στους συνεργαζόμενους με αυτούς ιδιώτες κτηνιάτρους-κτηνιάτρους εκτροφής τον αριθμό των νεαρών ζωών ηλικίας 3 έως 6 μηνών που θα διατηρήσουν στα κοπάδια τους προκειμένου να χορηγηθεί στους τελευταίους ο αναγκαίος αριθμός δόσεων του εμβολίου Rev-1 από την υπηρεσία μας και να εμβολιασθούν.

Παράλληλα με τον εμβολιασμό, θα διενεργείται και ορολογικός έλεγχος (αιμοληψία) στα αρσενικά  αιγοπρόβατα  άνω  των 2 ετών.

Υπενθυμίζεται ότι ο εμβολιασμός και η αιμοληψία διενεργείται σε σημασμένα με ηλεκτρονικά  ενώτια ζώα και ότι τα δελτία  εμβολιασμού  και  ορολογικού  ελέγχου των ζωών,  είναι  απαραίτητα  για την παράδοση του γάλακτος στις  εγκαταστάσεις  μεταποίησής  του.

Για διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τμήμα Κτηνιατρικής στα τηλέφωνα:  2467071799 και 2467021978.