Περίληψη πράξης επιβολής διοικητικού προστίμου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν.4177/2013

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς γνωστοποιείται απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου στο πρατήριο υγρών καυσίμων του Καραγεωργίου Γεωργίου με έδρα το Μαυροχώρι Καστοριάς

Δείτε εδώ ολόκληρη την περίληψη πράξης επιβολής διοικητικού προστίμου.