Περίληψη πράξης επιβολής διοικητικού προστίμου.

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς γνωστοποιείται απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου στο πρατήριο υγρών καυσίμων

του Κιτσίρη Αχιλλέα με έδρα το Άργος Ορεστικό

Δείτε εδώ ολόκληρη την περίληψη πράξης επιβολής διοικητικού προστίμου