4. Katharismos tafron apo ferta ilika kai vlastisi ston dromo pros Klisoura (3)

Παρεμβάσεις από την ΠΔΜ – Τμήμα Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Π.Ε. Καστοριάς.