Παρεμβάσεις από μηχανήματα του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών Χωρίς κατηγορία

Μία σειρά από παρεμβάσεις πραγματοποιούν τις τελευταίες ημέρες το ανθρώπινο δυναμικό και τα μηχανήματα του Αμαξοστασίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς με στόχο την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.     

Οι εργασίες που εκτελέστηκαν το τελευταίο διάστημα αφορούσαν:

  • Ασφαλτόστρωση στο δρόμο προς Κεφαλάρι :

Παρεμβάσεις από μηχανήματα του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.

Παρεμβάσεις από μηχανήματα του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.

Παρεμβάσεις από μηχανήματα του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.  Παρεμβάσεις από μηχανήματα του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.

  • Κοπή κλαδιών και διαμόρφωση τάφρων στο δρόμο από Νόστιμο για   Σπήλιο και Άγιο Ηλία :

Παρεμβάσεις από μηχανήματα του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς. Παρεμβάσεις από μηχανήματα του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς. Παρεμβάσεις από μηχανήματα του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς. Παρεμβάσεις από μηχανήματα του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.  Παρεμβάσεις από μηχανήματα του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς. Παρεμβάσεις από μηχανήματα του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.

Παρεμβάσεις από μηχανήματα του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.

  • Βελτίωση δασικής οδοποιίας στην περιοχή της Κοτύλης :

Παρεμβάσεις από μηχανήματα του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς. Παρεμβάσεις από μηχανήματα του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς. Παρεμβάσεις από μηχανήματα του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.

  • Βελτίωση δασικής οδοποιίας στην περιοχή της Zoύζουλης :

Παρεμβάσεις από μηχανήματα του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς. Παρεμβάσεις από μηχανήματα του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.  Παρεμβάσεις από μηχανήματα του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.

Βελτίωση δρόμου προς Περικοπή :

Παρεμβάσεις από μηχανήματα του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς. Παρεμβάσεις από μηχανήματα του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς. Παρεμβάσεις από μηχανήματα του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς. Παρεμβάσεις από μηχανήματα του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς. Παρεμβάσεις από μηχανήματα του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς. Παρεμβάσεις από μηχανήματα του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς. Παρεμβάσεις από μηχανήματα του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.

  • Διαγράμμιση στο δρόμο προς το Νεστόριο :

Παρεμβάσεις από μηχανήματα του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.

Παρεμβάσεις από μηχανήματα του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς. Παρεμβάσεις από μηχανήματα του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς. Παρεμβάσεις από μηχανήματα του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.

Αντίστοιχες εργασίες θα συνεχίσουν να υλοποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής.

Η Περιφερειακή Αρχή με διαρκείς παρεμβάσεις ενισχύει την οδική ασφάλεια και βελτιώνει τις υποδομές συνδεσιμότητας και προσβασιμότητας της περιοχής, έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα  την προστασία της ανθρώπινης ζωής.