πρόβατα

Παράταση 3 μηνών στις Άδειες των Μέσων Μεταφοράς Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης & Ζωικών Υποπροϊόντων.

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από το Τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς γίνεται γνωστό ότι  δεδομένης της εξέλιξης της πανδημίας Covid19 όσον αφορά τα μέσα μεταφοράς τροφίμων ζωικής προέλευσης, τα οποία αδειοδοτούνται ετησίως σύμφωνα με το Π.Δ. 40/1977  (άρθρο 11, παράγραφος 6) και επίκειται η λήξη της ετήσιας άδειάς τους, αυτή παρατείνεται για επιπλέον τρεις μήνες.

 Το ίδιο ισχύει και για τα οχήματα μεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων τα οποία καταχωρούνται με βάση το άρθρο 8 της Υ.Α. 612/118658/2020 και επίκειται η λήξη τους.