Αντλιοστάσιο ΤΟΕΒ Κορομηλιάς-Κολοκυνθούς

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης του αντλιοστασίου ΤΟΕΒ Κορομηλιάς-Κολοκυνθούς από την Π.Ε. Καστοριάς.

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Ολοκληρώθηκαν από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς  οι εργασίες  συντήρησης και επισκευής  του υφιστάμενου αντλιοστασίου ΤΟΕΒ Κορομηλιάς-Κολοκυνθούς, στην περιοχή της Κορομηλιάς, έπειτα από αίτημα του αντίστοιχου ΤΟΕΒ.

Πρόκειται για  ένα έργο προϋπολογισμού 9.000€ που περιλάμβανε την  συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού. Συγκεκριμένα έγινε αντικατάσταση ρουλεμάν σε επτά   αντλίες, σε επτά  ηλεκτροκινητήρες και δύο πομόνες. Παράλληλα, έγινε αντικατάσταση σε έξι  πυκνωτές.

Οι παρεμβάσεις πρόκειται να συμβάλλουν στην καλύτερη λειτουργία του αντλιοστασίου, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τις συνθήκες άρδευσης και καλύπτοντας τις ανάγκες για τις επόμενες καλλιεργητικές περιόδους.

Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς βρίσκεται σε στενή συνεργασία με όλα τα  ΤΟΕΒ της περιοχής σχεδιάζοντας αντίστοιχες παρεμβάσεις, όπου αυτές κριθούν απαραίτητες.

Αντλιοστάσιο ΤΟΕΒ Κορομηλιάς-Κολοκυνθούς Αντλιοστάσιο ΤΟΕΒ Κορομηλιάς-Κολοκυνθούς Αντλιοστάσιο ΤΟΕΒ Κορομηλιάς-Κολοκυνθούς Αντλιοστάσιο ΤΟΕΒ Κορομηλιάς-Κολοκυνθούς Αντλιοστάσιο ΤΟΕΒ Κορομηλιάς-Κολοκυνθούς Αντλιοστάσιο ΤΟΕΒ Κορομηλιάς-Κολοκυνθούς