έργα οδοποιίας

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες οδοποιίας στο τμήμα «Λιβαδοτόπι-Γιαννοχώρι»

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής του έργου “Οδοποιία στην περιοχή του ορεινού όγκου Γράμμου”, υποέργο “Λιβαδοτόπι – Γιαννοχώρι”, προϋπολογισμού 3.100.000,00 ευρώ από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς.

Το μήκος του δρόμου είναι 6,8 χιλιόμετρα και οι εργασίες που εκτελέστηκαν είναι οι εξής:

  • Διάνοιξη με εκρηκτικά και με μηχανικά μέσα
  • Οδοστρωσία
  • Κατασκευή κιβωτοειδών οχετών, σωληνωτών και τριγωνικών τάφρων για την απορροή των υδάτων
  • Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και πινακίδων σήμανσης.έργα οδοποιίας έργα οδοποιίας έργα οδοποιίας έργα οδοποιίας έργα οδοποιίας έργα οδοποιίας έργα οδοποιίας έργα οδοποιίας έργα οδοποιίας