Οδηγίες Δασικών Πυρκαγιών για Αγρότες & Επαγγελματίες

φωτιά σε χόρτα και σκουπίδια. Μην καις ξερά χόρτα και σκουπίδια

Ενημερωτικό σποτ της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με τα βασικά μέτρα πρόληψης από τις δασικές πυρκαγιές των επαγγελματιών που πραγματοποιούν εργασίες στην ύπαιθρο.