φωτιά σε χόρτα και σκουπίδια. Μην καις ξερά χόρτα και σκουπίδια

Οδηγίες Δασικών Πυρκαγιών για Αγρότες & Επαγγελματίες

Γενικού Ενδιαφέροντος Ενημέρωση Πολιτών

Ενημερωτικό σποτ της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με τα βασικά μέτρα πρόληψης από τις δασικές πυρκαγιές των επαγγελματιών που πραγματοποιούν εργασίες στην ύπαιθρο.