Γεωργικές Προειδοποιήσεις για την Καλλιέργεια της Μηλιάς

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από το Τμήμα Φυτουγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς γνωστοποιείται τεχνικό δελτίο του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας  Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, σχετικά με γεωργικές πρoειδοποιήσεις για την καλλιέργεια της μηλιάς (Κόκκινος Τετράνυχος, Φουζικλάδιο, Ωιδίο):

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε αναλυτικά το Τεχνικό Δελτίο