γουρουνάκια που θηλάζουν

Μέτρο Ενίσχυσης για Ιδιωτική Αποθεµατοποίηση για το Χοίρειο κρέας.

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από το Τμήμα Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, γνωστοποιείται ότι έχει ανοίξει το μέτρο της ενίσχυσης για ιδιωτική αποθεµατοποίηση στον τοµέα του χοίρειου κρέατος σε ενδιαφερόμενους αποθεµατοποιητές κατόπιν αίτησης.

Η τελευταία ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 29η Απριλίου 2022.

Κάθε αίτηση αφορά ελάχιστη ποσότητα τουλάχιστον 10 τόνων προϊόντων χωρίς κόκαλα και 15 τόνων άλλων προϊόντων.

 Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι µμπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Λειτουργίας Αγοράς και Εφαρμογής Παρεμβάσεων της ∆/νσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην κα Κούρου Μαρία (τηλ. 2108802431, ∆οµοκού 5 10445 Αθήνα).