λογότυπο Πανεπιστημίου

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών :«Τραπεζική-Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική» από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Γενικού Ενδιαφέροντος Ενημέρωση Πολιτών

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Τραπεζική-Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική» προκηρύσσει το νέο κύκλο του σαν μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, (ΦΕΚ ίδρυσης:3716/08-10-2019/τεύχος Β’ και τροποποιητικό ΦΕΚ 6705/31-12-2021/τεύχος B’), για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.  Το μεταπτυχιακό θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2022.

Το  νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι διευρυμένο, ήδη από τους προηγούμενους κύκλους, με την προσθήκη δύο μαθημάτων Ασφαλιστικής Αγοράς και Υπηρεσιών αυξάνοντας τις δυνατότητες, ακαδημαϊκές και επαγγελματικές, των αποφοίτων προερχομένους και από τον τραπεζικό τομέα, υπηρεσίες του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεις τόσο από τη Δυτική Μακεδονία όσο και εκτός Δυτικής Μακεδονίας.

Απόφοιτοί του ετοιμάζουν ήδη διδακτορική διατριβή και κάνουν χρήση του μεταπτυχιακού διπλώματος για τη μισθολογική και επαγγελματική τους ανέλιξη.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι 3 εξαμήνων εκ των οποίων τα δύο πρώτα αφορούν στη διδασκαλία μαθημάτων και το 3ο αφορά κυρίως στη διπλωματική εργασία και στη διδασκαλία των δύο μαθημάτων της ασφαλιστικής. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει 100 πιστωτικές μονάδες, από τις περισσότερες μεταξύ των μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

Η παρακολούθηση εξ αποστάσεως είναι δυνατή στα καθοριζόμενα πλαίσια.

Τα δίδακτρα του μεταπτυχιακού ανέρχονται συνολικά σε 2.900 Ευρώ που αποπληρώνονται σε τρεις δόσεις με εξέταση και ευνοϊκότερου διακανονισμού.

Οι Αιτήσεις είναι σε εξέλιξη και ανοιχτές μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου 2022, τυχόν παράταση της προθεσμίας θα ανακοινωθεί στο site μεταπτυχιακού. Οι αιτήσεις μπορούν να ανακτηθούν από το site του μεταπτυχιακού: https://mbf.uowm.gr

Ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακού.

Συμεών Καραφόλας

Καθηγητής