Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Καστοριάς: Πρόγραμμα Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας. Εμβολιασμοί κόκκινων αλεπούδων με εμβόλια- δολώματα

Πρόγραμμα ενεργητικής επιτήρησης της λύσσας, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εμβολιασμών των κόκκινων αλεπούδων για την άνοιξη 2017.

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από το τμήμα Κτηνιατρικής  της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς, σύμφωνα με έγγραφο της Διεύθυνσης Ζώων του Υπ.Α.Α.Τ, γνωστοποιείται την 20η  Μαΐου 2017 ολοκληρώθηκε ο εναέριος εμβολιασμός των κόκκινων αλεπούδων. Η περίοδος ενεργητικής επιτήρησης της λύσσας για την άνοιξη του 2017  ξεκινά ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση των εμβολιασμών, δηλ. 20 Ιουνίου 2017 και θα διαρκέσει για δύο μήνες, ενώ υπάρχει πιθανότητα παράτασης. αναλόγως της πορείας συλλογής δειγμάτων.

     Κατά την περίοδο των δύο μηνών, θα γίνεται δειγματοληψία από ζωντανές αλεπούδες, οι οποίες θα συλλέγονται:

  • από τα μέλη των συνεργείων δίωξης, τα οποία έχουν ήδη συσταθεί, αλλά και
  • από κυνηγούς, οι οποίοι μπορούν να θανατώνουν αλεπούδες κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου, διενεργώντας εξόδους χωρίς τη συνοδεία των μελών των συνεργείων δίωξης.

      Στόχος του προγράμματος είναι η συλλογή τριάντα τριών (33) αλεπούδων στην Π.Ε. Καστοριάς.

      Υπενθυμίζεται ότι καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, σε εφαρμογή του προγράμματος της Παθητικής Επιτήρησης της Λύσσας, ζώα τα οποία βρίσκονται νεκρά (αλεπούδες, σκύλοι, γάτες, γουνοφόρα), πρέπει να προσκομίζονται στην υπηρεσία μας για δειγματοληψία. Οι κυνηγοί /φύλακες θήρας /μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων που βρίσκουν και προσκομίζουν νεκρές αλεπούδες, δικαιούνται αποζημίωσης.

         Αναφορικά με τις αποζημιώσεις για τη συλλογή δειγμάτων το έτος 2017 στα πλαίσια της εφαρμογής των προγραμμάτων Ενεργητικής  και Παθητικής Επιτήρησης της Λύσσας, η διαδικασία αποζημιώσεων θα είναι ανάλογη με του προηγούμενου έτους και θα θεσμοθετηθεί με την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Έγκριση προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων, που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου, για το έτος 2017».

          Για την διαδικασία της αποζημίωσης, μαζί με το κατάλληλα συσκευασμένο δείγμα, θα πρέπει να προσκομίζονται στις κτηνιατρικές αρχές τα ακόλουθα:

  1. Έντυπο αποστολής δείγματος κατάλληλα συμπληρωμένο

2.Αίτημα πληρωμής στο οποίο θα αναφέρεται το ΑΦΜ και ο τραπεζικός

   λογαριασμός (IBAN) του αιτούντος,

τα οποία παρέχονται από τον υπεύθυνο κτηνίατρο & συμπληρώνονται από τον κυνηγό/φύλακα θήρας κατά την προσκόμιση του δείγματος

3.Έγγραφο που να αποδεικνύει την ιδιότητα (κυνηγός ή φύλακας θήρας ή μέλος περιβαλλοντικής οργάνωσης) και άδεια θήρας σε ισχύ (όποτε απαιτείται).

    Στο πλαίσιο συλλογής δειγμάτων κατά την περίοδο της Ενεργητικής Επιτήρησης, οι φύλακες θήρας και οι κυνηγοί που συμμετέχουν σε συνεργεία δίωξης τα οποία έχουν συγκροτηθεί , δεν απαιτείται να έχουν άδεια θήρας σε ισχύ. Όταν οι κυνηγοί και οι φύλακες θήρας συνδράμουν αυτόνομα (όχι ως μέλη συνεργείων δίωξης) στην προσκόμιση δειγμάτων, θα πρέπει να έχουν άδεια θήρας σε ισχύ κατά την συλλογή δειγμάτων στα πλαίσια της ενεργητικής επιτήρησης της Λύσσας.

     Οι υπεύθυνοι κτηνίατροι του προγράμματος και τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί τους παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

α.α. Ονοματεπώνυμο κτηνιάτρου Διεύθυνση προσκόμισης θανατωμένων ζώων Τηλέφωνο επικοινωνίας
1 Γκόγκης Χρήστος Τμήμα Κτηνιατρικής, 6ο χλμ Καστοριάς-Μεσοποταμίας 2467071799 & 6944724539
2 Δημοπούλου Σμαράγδα Τμήμα Κτηνιατρικής, 6ο χλμ Καστοριάς-Μεσοποταμίας 2467076023 & 6946781792

   Οι εφημερεύοντες κτηνίατροι, καθώς και οι εβδομαδιαίες εφημερίες για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2017, έχουν ως εξής:

Εβδομάδα Εφημερεύων Κτηνίατρος Τηλέφωνα επικοινωνίας
20 έως 26 Ιουνίου 2017 Δημοπούλου Σμαράγδα 6946781792 & 2467076023
27 Ιουνίου έως 02 Ιουλίου 2017 Γκόγκης Χρήστος 6944724539 & 2467071799
03 έως 09 Ιουλίου 2017 Δημοπούλου Σμαράγδα 6946781792 & 2467076023
10 έως 16 Ιουλίου 2017 Γκόγκης Χρήστος 6944724539 & 2467071799
17 έως 24 Ιουλίου 2017 Δημοπούλου Σμαράγδα 6946781792 & 2467076023
25 έως 31 Ιουλίου 2017 Γκόγκης Χρήστος 6944724539 & 2467071799

Για περισσότερες πληροφορίες Διεύθυνσης Αγροτική Οικονομίας και Κτηνιατρικής,  τμήμα Κτηνιατρικής, κα. Σμαράγδα Δημοπούλου, τηλ2467076023.