λεκτικό διαγωνισμός

Δημοσίευση του έργου:«Κατασκευή Τοιχείου στην Ε.Ο. 12»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/Π.Ε. Καστοριάς προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ  Ε.Ο. 12» (α.α. ΕΣΗΔΗΣ 72925) προϋπολογιζόμενης δαπάνης 120.967,74 στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ και συνολικής δαπάνης 150.000,00 € (μαζί με την δαπάνη για Φ.Π.Α. & αναθεώρηση).

Δείτε εδώ  την Περίληψη Διακήρυξης

Δείτε εδώ ολόκληρη τη Διακήρυξη

Δείτε εδώ την Τεχνική Περιγραφή

Δείτε εδώ το Τιμολόγιο Μελέτης

Δείτε εδώ τον Προϋπολογισμό Μελέτης

Δείτε εδώ Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Δείτε εδώ την Αντιστοίχηση Άρθρων με ΕΤΕΠ

Δείτε εδώ τον Συνοπτική Προμέτρηση