Γεωργικές Προειδοποιήσεις σχετικά με την Καρπόκαψα της Μηλιάς

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Από το τμήμα Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς γνωστοποιείται ανακοίνωση, η οποία αναφέρει τα εξής :

Σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου και παρακολουθώντας τις συλλήψεις των παγίδων για καρπόκαψα προτείνουμε τα εξής:

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΜΗΛΙΑΣ

(Cydia pomonella L., Lepidoptera: Tortricidae)

  • Ξεκίνησε η 3η πτήση του εντόμου
  • Κατάλληλος χρόνος επέμβασης ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠΠ):
    Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες

(μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο)

Εφαρμογή βιολογικών σκευασμάτων 30-31  Ιουλίου και δύο επαναλήψεις

10-11 Αυγούστου και 20-21 Αυγούστου

CpGV (10)
Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών 25-28 Ιουλίου Chlorantraniliprole (2), Fenoxycarb (2),Diflubenzuron (2),Methoxyfenozide (3)

 

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εκκόλαψη των ωών 30-31 Ιουλίου Beta-cyfluthrin(2), chlorpyrifos-methyl(1), deltamethrin(2), emamectin(3), etofenprox(3), indoxacarb(3), lambda cyhalothrin(2), phosmet(2), spinosad(3), tau-Fluvalinate(2), thiacloprid(1)

  Επειδή η πλειονότητα των αυγών αποτίθεται στα ψηλά κλαδιά, να ληφθεί μέριμνα ώστε να καλυφθούν με επιμελημένη εφαρμογή του ψεκασμού και οι κορυφές των δένδρων.

  Η επέμβαση για την καρπόκαψα καταπολεμά και τις νάρκες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στο Διοικητήριο, 1ος  όροφος, στο τηλ. 2467350 253 κα. Δώμου Χριστίνα.