Γεωργικές Προειδοποιήσεις σχετικά με την Καρπόκαψα της Μηλιάς

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Από το τμήμα Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς γνωστοποιείται ανακοίνωση, η οποία αναφέρει τα εξής :

Σε συνεργασία με το ΠΚΠΦΠΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  και παρακολουθώντας τις συλλήψεις των παγίδων για καρπόκαψα προτείνουμε τα εξής:

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΜΗΛΙΑΣ

(Cydia pomonella L., Lepidoptera: Tortricidae)

Παρατηρήθηκαν συνεχόμενες συλλήψεις του εντόμου στις περισσότερες περιοχές ,οπότε συνιστάται συνέχιση των επεμβάσεων

  • Κατάλληλος χρόνος επέμβασης ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠΠ):

 

Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες

(μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο)

Αριθμός ημερών έως τη συγκομιδή

(αύξουσα

Ταξινόμηση)

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών 25-28 Αυγούστου Chlorantraniliprole(2)

 

Methoxyfenozide (3)

 

Tebufenozide (4)

 

Diflubenzuron (2)

 

Fenoxycarb (2),

14

 

14

 

14

 

14

 

30

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εκκόλαψη των ωών 30-31 Αυγούστου CpGV (9)

 

emamectin(3)

 

Beta-cyfluthrin(2)

 

deltamethrin(2)

 

etofenprox(2)

 

lambda cyhalothrin(2)

 

spinosad(3)

 

indoxacarb(3)

 

thiacloprid(1)

 

chlorpyrifos-methyl(1)

 

phosmet(2)

 

tau-Fluvalinate(2)

3

 

3

 

7

 

7

 

7

 

7

 

7

 

10

 

14

 

21

 

28

 

30

Επειδή η πλειονότητα των αυγών αποτίθεται στα ψηλά κλαδιά, να ληφθεί μέριμνα ώστε να καλυφθούν με επιμελημένη εφαρμογή του ψεκασμού και οι κορυφές των δένδρων.

Η επέμβαση για την καρπόκαψα καταπολεμά και τις νάρκες.