Έργα του Γράμμου επισκέφτηκαν ο Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς Σ. Αδαμόπουλος και ο Δήμαρχος Νεστορίου Π.Γκέτσιος

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Με στόχο την τουριστική αξιοποίηση της περιοχής του Γράμμου έχουν γίνει  παρεμβάσεις και έργα υποδομής αξίας περίπου 17 εκ. ευρώ  σύμφωνα με δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς Σωτήρη Αδαμόπουλου, οποίος επισκέφτηκε τα σημεία εκτέλεσης των εργασιών την Τρίτη 30 Αυγούστου 2016 με τον Δήμαρχο Νεστορίου Πασχάλη Γκέτσιο και τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

«Έργα που έφεραν το ιστορικό βουνό της Ελλάδος κοντά στον κόσμο και τον ντόπιο πληθυσμό κοντά στα σπίτια του» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Αδαμόπουλος, ενώ από την πλευρά ο Δήμαρχος Νεστορίου δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τόσο την τεχνική υπηρεσία της ΠΕ Καστοριάς όσο και τις κατασκευαστικές εταιρίες που κατάφεραν να ολοκληρώσουν τα  έργα σ’ ένα δύσκολο περιβάλλον, τονίζοντας πως: «Πρόκειται για έναν τόπο προικισμένο από τη φύση. Τα έργα αναμένεται να βοηθήσουν στην τουριστική αξιοποίηση αλλά και στην ορθολογική διαχείριση του δασικού πλούτου του Γράμμου»

Συγκεκριμένα επισκέφτηκαν το σημείο που έγινε κατολίσθηση στο δρόμο προς Κοτύλη, όπου εκτελέστηκαν εργασίες άρσης των καταπτώσεων με διαμόρφωση παταριών και  έγινε ασφαλτόστρωση στη συγκεκριμένη θέση και στον δρόμο προς Κυψέλη, προϋπ. 272.500€.

Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι στη συγκεκριμένη περιοχή προέκυψαν πολλά γεωτεχνικά προβλήματα, σχετικά με την ευστάθεια των εδαφών και των υπόγειων νερών και υπάρχουν σημεία στα οποία  αναμένεται να γίνουν παρεμβάσεις.

Έπειτα είδαν τις εργασίες βελτίωσης της χάραξης από το Κεφαλόβρυσο προς τη Χρυσή και το Επταχώρι σε μήκος 6,7km. Εκεί συνοπτικά εκτελέστηκαν εργασίες διαπλάτυνσης, κατασκευάστηκαν τεχνικά, έγιναν εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης, καθώς και σήμανσης (πινακίδες, στηθαία και διαγράμμιση) προϋπ. 4.850.000€.

Στη συνέχεια είδαν τις εργασίες που εκτελέστηκαν από το Πεύκο έως την περιοχή του Λιανοτοπίου σε μήκος 12,2km, όπου περιλάμβαναν διαπλάτυνση, κατασκευή τεχνικών, στραγγιστήρια, ανακουφιστικές διατρήσεις, τσιμεντοστρώθηκαν τριγωνικές τάφροι, τοίχοι αντιστήριξης, συρματοκιβώτια και μία γέφυρα στον Αλιάκμονα. Έγιναν εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης ενώ εκτελούνται εργασίες σήμανσης (πινακίδες, στηθαία και διαγράμμιση). προϋπ. 7.300.000€.

Επισκέφτηκαν το δρόμο Λιανοτόπι  – Γράμμουστα μήκους 6,8km. όπου έγιναν εργασίες διαπλάτυνσης, κατασκευάστηκαν τεχνικά και στραγγιστήρια, εργασίες οδοστρωσίας, και σήμανσης (πινακίδες και στηθαία) προϋπ. 1.500.000€.

Στο χωριό Γράμμουστα τους υποδέχτηκε η Πρόεδρος του τοπικού Αλεξάνδρα Μάτσια και κάτοικοι του χωριού όπου τους έθεσαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, κυριότερα εκ των οποίων είναι η  προσβασιμότητα στις κτηνοτροφικές τους μονάδες μέσω των κτηνοτροφικών δρόμων, η κατασκευή ράμπας,  καθώς και η απουσία τηλεφωνικής υποδομής.

Κατά τη διάρκεια της επιστροφής πέρασαν από τον οικισμό του Πεύκου  όπου είδαν τις εργασίες που εκτελέστηκαν εντός του οικισμού, μήκους 600μ.  Αυτές περιλάμβαναν εργασίες διαπλάτυνσης, κατασκευή  τεχνικών, πεζοδρόμια, τοίχοι αντιστήριξης, συρματοκιβώτια και οδοφωτισμός. Έγιναν εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης, καθώς επίσης και εργασίες οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης (πινακίδες, στηθαία και διαγράμμιση), προϋπ 600.000ευρώ.

Να σημειωθεί ότι στην περιοχή βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες στο τμήμα Λιβαδοτόπι έως το Γιαννοχώρι σε μήκος περίπου 6,4 χ.λμ, όπου περιλαμβάνουν εργασίες διαπλάτυνσης, κατασκευής τεχνικών, οδοστρωσία και σήμανσης (πινακίδες και στηθαία) και αναμένεται να ολοκληρωθούν.