Γεωργικές Προειδοποιήσεις Κόκκινο Τετράνυχο και Αφίδες..

Γεωργικές προειδοποιήσεις για την έναρξη της 3ης πτήσης της καρπόκαψας σε οπωρώνες μηλιάς

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσ/νίκης,  εκδόθηκε  γεωργική προειδοποίηση για την έναρξη της 3ης πτήσης της καρπόκαψας σε οπωρώνες μηλιάς, χωρίς όμως να έχει μηδενίσει τελείως η 2η πτήση και  υπάρχει ενδεχόμενο αλληλοεπικάλυψης γενεών.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στο Διοικητήριο, 1ος όροφος, στο τηλ. 2467350248, 339 κα. Μιχαλοπούλου Κων/να , κο Παναγιωτίδη Αλέξανδρο .

Δείτε Εδώ το Σχετικό Έγγραφο