Γεωργικές προειδοποιήσεις για την έναρξη της 3ης πτήσης της καρπόκαψας σε οπωρώνες μηλιάς

Γεωργικές Προειδοποιήσεις Κόκκινο Τετράνυχο και Αφίδες..

Από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσ/νίκης,  εκδόθηκε  γεωργική προειδοποίηση για την έναρξη της 3ης πτήσης της καρπόκαψας σε οπωρώνες μηλιάς, χωρίς όμως να έχει μηδενίσει τελείως η 2η πτήση και  υπάρχει ενδεχόμενο αλληλοεπικάλυψης γενεών.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στο Διοικητήριο, 1ος όροφος, στο τηλ. 2467350248, 339 κα. Μιχαλοπούλου Κων/να , κο Παναγιωτίδη Αλέξανδρο .

Δείτε Εδώ το Σχετικό Έγγραφο