Γεωργικές Προειδοποιήσεις για το Φουζικλάδιο, Μηλιάς.

Γεωργικές Προειδοποιήσεις για τα Μηλοειδή- Δείτε τη Ενημερωτική Ανακοίνωση

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσ/νίκης, εκδόθηκαν γεωργικές προειδοποιήσεις για τα μηλοειδή  για τα οποία συνιστάται να γίνουν επεμβάσεις για

–          προσβολή Μηλιάς από Phytophthora

–          ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ ΜΗΛΙΑΣ (Venturia inequalis Cooke Wint.)

ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ ΑΧΛΑΔΙΑΣ (Venturia pirina Aderhold)

ΕΛΚΗ ΜΗΛΙΑΣ και ΑΧΛΑΔΙΑΣ

ΨΥΛΛΑ ΑΧΛΑΔΙΑΣ (Cacopsylla sp., Homoptera: Psyllidae)

ΣΕΖΙΑ (Synanthedon myopaeformis Borkhausen, Lepidoptera: Sesiidae)

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ (Cydia pomonella L., Lepidoptera: Torticidae)

ΨΩΡΑ ΤΟΥ SAN JOSÉ (Quadraspidiotus perniciosus, Homoptera: Diaspididae)

–          ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ

(Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.)

 σύμφωνα με την  No 40 / 28 Νοεμβρίου 2018  προειδοποίηση του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσ/νίκης.

Οι παραγωγοί, προκειμένου να πάρουν την τελική τους απόφαση, καλούνται να συμβουλεύονται τους τοπικούς γεωπόνους, να λαμβάνουν υπόψη τις δικές τους παρατηρήσεις και το ιστορικό του κάθε οπωρώνα.

Δείτε εδώ ολόκληρο το Τεχνικό Δελτίο που εκδόθηκε