Ολοκληρώθηκε η Ημερίδα για τα Γεωργικά Φάρμακα –Διακίνηση & Χρήση

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε  η ημερίδα με θέμα  «Γεωργικά Φάρμακα – Διακίνηση & Χρήση»  που έγινε την Τετάρτη 13 Απριλίου 2016 στο Κέντρο Περιβαντολλογικής Εκπαίδευσης  Καστοριάς. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Καστοριάς της Π.Ε. Καστοριάς σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων, για τους όρους  και τις προϋποθέσεις εμπορίας τους, ενώ παράλληλα δόθηκαν  διευκρινίσεις  τόσο για την διαδικασία ελέγχου  των καταστημάτων λιανικής και χονδρικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων όσο και για τη διαδικασία ελέγχου των χρηστών γεωργικών φαρμάκων.

Ακόμη αναπτύχθηκαν τα ειδικά μέτρα που πρέπει να τηρούνται κατά τη χρήση των φαρμάκων αυτών για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος, του πόσιμου νερού  και των ειδικών περιοχών ( γειτνίαση με οικισμούς, νοσοκομεία, σχολεία, πάρκα αναψυχής και προστατευόμενες περιοχές), λειτουργώντας πάντοτε με γνώμονα  τόσο  της στήριξη του  πρωτογενή τομέα όσο και της προστασίας της υγείας του ανθρώπου.