Ψηφιακή Υπηρεσία καταχώρησης γεννήσεων βοοειδών.

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

  Σύμφωνα με έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας Των Ζώων, Φαρμάκων & Κτηνιατρικών Εφαρμογών του Υπ.Α.Α.Τ., από την 18η Δεκεμβρίου 2017, θα λειτουργήσει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ψηφιακή υπηρεσία καταχώρησης γεννήσεων των βοοειδών από τους κατόχους βοοειδών.

    Η εγγραφή και η πρόσβαση του κάθε ενδιαφερόμενου στην ανωτέρω ψηφιακή υπηρεσία  γίνεται:

  (α) μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.minagric.gr/ψηφιακές υπηρεσίες/ γεννήσεις βοοειδών,

  (β) ακλουθώντας κατά βήμα τις οδηγίες της εφαρμογής.

  Δείτε εδώ χρήσιμες πληροφορίες για τη νέα ψηφιακή υπηρεσία του Υπ.Α.Α.Τ.