λεκτικό διαγωνισμός

Εκ νέου Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο του προγράμματος G.AL.E.T, έως 01/12/16

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών
Τα είδη που θα προμηθευτούν  στο πλαίσιο της Πρόσκλησης είναι αξίας 17.900,00 € (Φ.Π.Α. 24% συμπεριλαμβανομένου) και περιλαμβάνουν:
 
1 (μία) ενημερωτική τηλεόραση
1 (ένα) δικτυακό πολυμηχάνημα εκτυπωτικό
4 (τέσσερα) πλήρη PC desktop με UPS
1( ένα) laptop
1(ένας) προβολέας projector
1(ένας) εξωτερικός σκληρός δίσκος