Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας “Interreg EuroMed, 2021-27”, υποβολή αιτήσεων: 24 Μαΐου 2022

Γενικού Ενδιαφέροντος Ενημέρωση Πολιτών
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας “Interreg EuroMed, 2021-27”, υποβολή αιτήσεων: 24 Μαΐου 2022

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας “Interreg EuroMed, 2021-27”: Πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη Μεσογειακή Διακυβέρνηση (καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 24 Μαΐου 2022).

Ο κύριος στόχος του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας “Interreg Euro-Med, 2021-27” συνίσταται στη συμβολή στη μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη και ανθεκτική κοινωνία: καταπολέμηση του αντίκτυπου των παγκόσμιων αλλαγών στους μεσογειακούς πόρους, διασφαλίζοντας παράλληλα τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ευημερία των πολιτών της.

Tο Πρόγραμμα σκοπεύει να ενισχύσει το ρόλο του περιβάλλοντος ως καταλύτης για τη βελτίωση της ποιότητας της ανθρώπινης ζωής. Για να γίνει αυτό, το Πρόγραμμα επέλεξε 3 προτεραιότητες για να εργαστεί: πιο έξυπνη, πιο πράσινη και καλύτερα διοικούμενη Μεσόγειος.

H πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη “ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ” άνοιξε επίσημα στις 24 Φεβρουαρίου 2022 και θα λήξει στις 24 Μαΐου 2022, (13.00 ώρα Ελλάδος).

Η συγκεκριμένη πρόσκληση για έργα στοχεύει στην  Προτεραιότητα 3 «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» του Προγράμματος, Ειδικός Στόχος (SO) 6.6. «Άλλες ενέργειες για την υποστήριξη μίας καλύτερης διακυβέρνησης της συνεργασίας».

Περισσότερες πληροφορίες για το ανωτέρω πρόγραμμα και την πρόσκληση μπορείτε να αναζητήσετε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»

που διαχειρίζεται και παρακολουθεί Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, Θεσσαλονίκη, τηλ. κέντρο: (+30) 2310 469 600, e-mail: interreg@mou.gr), καθώς και στις εξής ιστοσελίδες:

https://interreg-euro-med.eu/en/

https://interreg-euro-med.eu/en/opening-of-the-first-call-for-proposals/

https://interreg-med.eu/about-us/futureinterregmedprogramme/

Δείτε εδώ ολόκληρο το έγγραφο.