εικόνα ineco

Επιμελητήριο Καστοριάς- Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας-Αλβανίας 2014-2020, INECO

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Το Επιμελητήριο Καστοριάς υλοποιεί το έργο με ακρωνύμιο INECO με τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας Αλβανίας 2014-2020, ως επικεφαλής εταίρος σχήματος που αποτελείται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Επιμελητήριο Αργυροκάστρου, το Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου και τη ΜΚΟ People and Ideas από τα Τίρανα.

Σκοπό του έργου αποτελεί η δημιουργία ενός συστήματος υποστήριξης της καινοτομίας μέσω της δημιουργίας μιας δομής προθερμοκοίτισης επιχειρηματικών ιδεών και με την παράλληλη παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και καθοδήγησης (coaching & mentoring).

          

Ήδη στο κτίριο του Επιμελητηρίου έχει δημιουργηθεί για αυτό το σκοπό μια φυσική δομή οργανωμένη στη βάση του co working space, η οποία θα διατεθεί για τις ανάγκες του έργου.

Στο πλαίσιο αυτό το Επιμελητήριο, στο αμέσως επόμενο διάστημα θα εκκινήσει τον πρώτο κύκλο εφαρμογής, ο οποίος προβλέπει:

  • την υλοποίηση ενός εισαγωγικού κύκλου εκπαίδευσης κατά τον οποίο θα αναλυθούν οι έννοιες: επιχειρηματικότητα, επιχειρηματική καινοτομία και δημιουργική οικονομία, χρηματοδοτικά εργαλεία και καλές πρακτικές και επιχειρηματικές δυνατότητες στη Δυτική Μακεδονία. Θα πραγματοποιηθούν τέσσερεις όμοιοι κύκλοι και κάθε κύκλος θα γίνεται με τη συμμετοχή 15 ατόμων και θα έχει διάρκεια 24 ωρών. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί εντός του Ιουλίου, στις εγκαταστάσεις του Επιμελητηρίου με την πλήρη τήρηση του σχετικού υγειονομικού πρωτοκόλλου
  • την υλοποίηση ενός ολιστικού προγράμματος προθερμοκοίτισης το οποίο θα περιλαμβάνει τις δραστηριότητες συμβουλευτικής και καθοδήγησης (coaching & mentoring) για 15 συμμετέχοντες. Κάθε συμμετέχοντας θα έχει την υποστήριξη ενός μέντορα και θα του παρέχεται εξειδικευμένη νομική, φοροτεχνική συμβουλευτική, καθώς επίσης και συμβουλευτική σε θέματα εξωστρέφειας – εξαγωγών, δημιουργικής οικονομίας και επιχειρηματικής καινοτομίας. Στο πλαίσιο του ολιστικού προγράμματος θα έχουν τη δυνατότητα να καταρτίσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο με τη βοήθεια και υποστήριξη των ανωτέρω στελεχών και να αποκτήσουν απαραίτητες δικτυώσεις με την πραγματική αγορά.

Το σύνολο των ανωτέρω υπηρεσιών (εκπαίδευση, συμβουλευτική, καθοδήγηση) όπως και η χρήση της δομής προθερμοκοίτισης αλλά και της σχετικής πλατφόρμας που δημιουργείται στο πλαίσιο του έργου, είναι απολύτως δωρεάν.

 

εικόνα ineco                                                εικονίδιο επιμελητήριο Καστοριάς

Ως εκ τούτου το Επιμελητήριο Καστοριάς      

καλεί

φυσικά πρόσωπα που δε διαθέτουν επιχειρηματική δραστηριότητα ή διαθέτουν αλλά θέλουν να αναπτύξουν μια νέα επιχειρηματική ιδέα, χωρίς ηλικιακούς ή άλλους περιορισμούς, να εκδηλώσουν το σχετικό ενδιαφέρον τους με τη συμπλήρωση και υποβολή της συνημμένης αίτησης συμμετοχής, έως τις 31/07/2020.

Πληροφορίες παρέχονται από την υπεύθυνη του προγράμματος κα. Τογκαρίδου Κωνσταντίνα στα τηλέφωνα 2467027537 και στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  Χαράλαμπος Καραταγλίδης