φυτό πατάτας

Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Καστοριάς:΅Ανακοίνωση σχετικά με το έντομο που εμφανίστηκε φέτος στην καλλιέργεια της φασολιάς.

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από το Τμήμα Φυτουγειονομικού και Ποιοτικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς γνωστοποιείται ανακοίνωση σχετικά με το έντομο που εμφανίστηκε φέτος  στην καλλιέργεια της φασολιάς.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της υπηρεσίας:

Σας ενημερώνουμε ότι φέτος  στην καλλιέργεια της φασολιάς εμφανίστηκε μεγάλος πληθυσμός πεταλούδας, οι προνύμφες της οποίας ανέπτυξαν έντονη τροφική δραστηριότητα στα φύλλα της καλλιέργειας.

Μετά από αποστολή δειγμάτων από την υπηρεσία μας στο Μπενάκειο Φυτ/κό Ινστιτούτο και  την εργαστηριακή εξέταση που έγινε, προέκυψε ότι οι προνύμφες και πεταλούδες ανήκουν στο είδος Vanessa cardui (Lepidoptera: Nymphalidae). Σύμφωνα με τις οδηγίες που μας έστειλε το ΜΦΙ πρόκειται για μεταναστευτικό είδος που κατοικεί σε κάθε εύκρατη ζώνη και την άνοιξη και το Φθινόπωρο μεταναστεύει προς και από την κεντρική Ευρώπη. Είναι πολυφάγο είδος και έχουν αναφερθεί πάνω από 300 ξενιστές.

Σε συστηματικές καλλιέργειες όταν οι πληθυσμοί είναι πολύ υψηλοί μπορεί να προκληθούν απώλειες από την έντονη τροφική δραστηριότητα των προνυμφών. Για την αντιμετώπισή τους συνιστάται άμεσα επέμβαση όπου υπάρχουν έντονα συμπτώματα προσβολής από τις προνύμφες με εγκεκριμένα για την καλλιέργεια και το έντομο φυτοπροστατευτικά προϊόντα, εστιασμένα .

Υπενθυμίζεται ότι κατά την εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να ακολουθούνται πάντα οι οδηγίες της εγκεκριμένης ετικέτας από το ΥΠ.Α.Α.Τ. οι οποίες αναγράφονται στην συσκευασία και να τηρούνται ολοι οι κανόνες προφύλαξης για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.