Ενημέρωση Πολιτών για Θέματα της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της ΠΕ Καστοριάς

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων λόγω της εμφάνισης του Κορωναϊού- covid-19  εξήγγειλε τα κάτωθι μέτρα :

Η ως άνω παράταση χορηγείται για οδήγηση  αποκλειστικά και μόνο  εντός της ελληνικής επικράτειας.

Έως και την 30-4-2020 δεν επιτρέπεται στους πολίτες  να προσέρχονται στις αρμόδιες υπηρεσίες καθώς και στα ΚΕΠ για υποβολή   αίτησης ανανέωσης άδειας οδήγησης  ή  ΠΕΙ.

Εξαιρούνται οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πρόσκειται να ταξιδέψουν με το όχημα τους για επαγγελματικούς λόγους στο εξωτερικό. (Εγκύκλιος Α3/οικ.18539/2218/16-3-2020 ΑΔΑ Ω2ΒΤ465ΧΘΞ-3ΝΗ)

Οι πολίτες υπενθυμίζεται ότι θα πρέπει να ΜΕΝΟΥΝ ΣΠΙΤΙ προς διαφύλαξη της υγείας τους πρωτίστως αλλά και των υπολοίπων συνανθρώπων μας.

Μπορούν να απευθύνονται για διευκρινήσεις στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕ Καστοριάς, τηλ. Επικοινωνίας: 24673 50259, 24673 50250, 24673 50210, 24673 50331