χάρτης ρίψης εμβολίων λύσσας

Εναέρια Διανομή Εμβολίων Λύσσας από 28/05/20 έως 10/06/20

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από το  Κτηνιατρικό Γραφείο Καστοριάς γνωστοποιείται  ο προγραμματισμός που αφορά στις ρίψεις αντιλυσσικών εμβολιών, με σκοπό τον εμβολιασμό των ζώων της άγριας πανίδας, από 25 Μαΐου έως και 10 Ιουνίου 2020.

Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε επαφή με το εμβολιακό δόλωμα, διότι περιέχει ζωντανό, ελαττωμένης λοιμογόνου δύναμης, ιό της λύσσας.

χάρτης ρίψης εμβολίων λύσσας