Εμβολιασμός Βοοειδών για την Οζώδη Δερματίτιδα και σήμανση

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από το τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς και σύμφωνα με έγγραφο της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του Υπ.Α.Α.Τ. γνωρίζεται ότι στο προσεχές διάστημα, προγραμματίστηκε να ξεκινήσει ο τρίτος εμβολιακός κύκλος για την Οζώδη Δερματίτιδα των Βοοειδών.

Επίσης, από 27 Φεβρουαρίου, έως και 07 Μαρτίου 2018, η χώρα μας θα δεχθεί κοινοτικό έλεγχο για την εφαρμογή του προγράμματος της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών, την πραγματοποίηση του εμβολιασμού και την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του αυτού.

  Για την επίτευξη της καλύτερης ιχνηλασιμότητας και της αποτελεσματικής ταυτοποίησης των εμβολιασμένων βοοειδών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι:

  • η ενημέρωση του μητρώου της κάθε εκμετάλλευσης: καταγραφή γεννήσεων ή και τυχόν απωλειών ζώων στο χειρόγραφο μητρώο που διατηρείται στην εκμετάλλευση και δήλωση στην υπηρεσία μας των αντίστοιχων μεταβολών, ώστε να ενημερωθεί η κτηνιατρική βάση δεδομένων (Ο.Π.Σ. Κτηνιατρικής),
  • έλεγχο των ζώων, ώστε να εντοπιστούν τυχόν απώλειες ενωτίων και άμεση παραγγελία αντικατάστασης των απωλεσθέντων,
  • μέριμνα για τη δημιουργία κατάλληλου χώρου για την πραγματοποίηση των εμβολιασμών.

   Οι κάτοχοι βοοειδών θα ενημερώνονται έγκαιρα (έως 48 ώρες πριν την μετάβαση στην εκμετάλλευσή τους για τον εμβολιασμό), ώστε όλα τα ζώα, όλων των ηλικιών, να φέρουν την απαραίτητη σήμανση και να είναι συγκεντρωμένα σε συγκεκριμένο χώρο για την πραγματοποίηση του εμβολιασμού.

Για περισσότερες πληροφορίες: Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Καστοριάς, τηλ. 2467076023