Εκ νέου Παράταση των Έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών έως 20 Αυγούστου 2021

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Εκ νέου Παράταση με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 3746/12-08-21, τευχ. B) των Έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών που ισχύουν για όλη την Επικράτεια μέχρι και την Παρασκευή, 20Αυγούστου 2021, ώρα 06:00.

Όπως αναφέρει το Φ.Ε.Κ.

  • Απαγορεύεται, στο σύνολο της Επικράτειας και με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, κάθε μετακίνηση, διέλευση ή παραμονή σε περιοχές NATURA, δάση, εθνικούς δρυμούς, αισθητικά δάση και άλση εντός οικιστικών ιστών.

Για κάθε παράβαση επιβάλλεται από τις αρμόδιες διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ.

  • Απαγορεύεται, στο σύνολο της Επικράτειας, κάθε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως, ενδεικτικά, εργασίες ή δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν υπερθέρμανση (π.χ. οξυγονοκόλληση) ή περιλαμβάνουν καύση εύφλεκτης ύλης (π.χ. απορριμμάτων) ή ενέχουν κίνδυνο ανάφλεξης (π.χ. μελισσοκομία).

Για κάθε παράβαση επιβάλλεται από τις αρμόδιες αρχές διοικητικό πρόστιμο 10.000€.

Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή του διοικητικού προστίμου είναι η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καθώς και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).