Ειδικευόμενοι και υποψήφιοι ιατροί για ειδίκευση στο Γ.Ν.Καστοριάς 08/2022

Χωρίς κατηγορία

[https://kastoria.pdm.gov.gr/wp-content/uploads/2022/08/17-08-2022-Lista-anamonis-iatron.pdf]