κόκκινα σταφύλια

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση του ΥΠΠΑΤ για την πρώιμη συγκομιδή περιόδου 2019-2020

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών Χωρίς κατηγορία

Από το Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς,    γίνεται γνωστό προς τους ενδιαφερόμενους ότι εκδόθηκε  στις 22 Ιουνίου 2020,  απόφαση του  Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με το Καθορισμό των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του μέτρου πρώιμης συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για την περίοδο 2019- 2020.

Δείτε εδώ ολόκληρη την Απόφαση 

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, 1ος όροφος, γραφεία 8 &13  και στα τηλέφωνα 24673-50254-245(Μοσχάκης Παναγιώτης).