τρεις Ιεράρχες

Δήλωση της Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς για την εορτή των Τριών Ιεραρχών.

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Δήλωση της Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς για την εορτή των Τριών Ιεραρχών.

Σήμερα,  είναι ημέρα τιμής και μνήμης για τους Τρεις Ιεράρχες μας, τον Μέγα Βασίλειο, τον Γρηγόριο τον Θεολόγο και τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, των Πατέρων της εκκλησίας μας. Είναι αυτοί που συντέλεσαν στην ανάπτυξη της χριστιανικής διδασκαλίας, με την ταυτόχρονη ανάπτυξη της παιδείας και των γραμμάτων.

 Η ζωή και το έργο τους ήταν αξιέπαινα. Η δραστηριότητα τους πολύπλευρη και η κληρονομιά τους ανεκτίμητη. Σπούδασαν στις καλύτερες σχολές της εποχής τους, ίδρυσαν πολλά φιλανθρωπικά ιδρύματα, περιέθαλψαν αρρώστους και διακρίθηκαν για τις κοινωνικές τους αξίες.

Στα πρόσωπά τους τιμάται το έργο του συνόλου των εκπαιδευτικών, που κοπιάζουν καθημερινά για ένα καλύτερο αύριο για την νεολαία μας.

Ας αποτελέσει το παράδειγμά τους αφορμή  διδαχής για όλους μας. Οφείλουμε να γίνουμε συνοδοιπόροι του έργου τους, καθώς μας διδάσκουν ότι η αγάπη για τον Θεό περνάει μέσα από την αγάπη για τους ανθρώπους. Τα μηνύματά τους ισχυρά. Η ανάγκη μας να μείνουμε προσηλωμένοι σε πνευματικές σταθερές, που λειτουργούν ως φωτεινοί σηματοδότες στην πορεία μας, είναι επιβεβλημένη.

τρεις Ιεράρχες