Διημερίδα Καινοτομίας στην Καστοριά, 26&27/11/22

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών
Διημερίδα Καινοτομίας στην Καστοριά,
θεματικές ενότητες: Η καινοτομία στον “Κλάδο της Γουνοποιίας” και στον Θρησκευτικό Τουρισμό ” Η Βυζαντινή Δυτική Μακεδονία”