Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 33.163,62 τ.μ. στο αγρόκτημα Πολυανέμου, με σκοπό την παραγωγή αγροτικών προϊόντων

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης
33.163,62 τ.μ. στο αγρόκτημα Πολυανέμου, με σκοπό την παραγωγή
αγροτικών προϊόντων.

2.DIAKIRIXI-3316362