Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 28.628,38 τ.μ. στο αγρόκτημα Πολυανέμου, με σκοπό την παραγωγή αγροτικών προϊόντων

Υπογράφηκε η Σύμβαση έργου.

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης
28.628,38 τ.μ. στο αγρόκτημα Πολυανέμου, με σκοπό την παραγωγή
αγροτικών προϊόντων.

7.ddPolianemos_28.628_38_