Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 1.998,43 τ.μ. στο αγρόκτημα Πολυανέμου, με σκοπό την παραγωγή αγροτικών προϊόντων.

Υπογράφηκε η Σύμβαση έργου.

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης  1.998,43 τ.μ. στο αγρόκτημα Πολυανέμου, με σκοπό την παραγωγή αγροτικών προϊόντων.

1.dd-Polianemos_1.998_43