∆ιακήρυξη δηµοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 11.000 τ.µ. στο αγρόκτηµα Τσάρτσιστας, νοµού Καστοριάς µε σκοπό την παραγωγή αγροτικών προϊόντων

λεκτικό διαγωνισμός

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 11.000 τ.µ. στο αγρόκτημα Τσαρτσιστας, νομού Καστοριάς µε σκοπό την παραγωγή αγροτικών προϊόντων.

Πατήστε εδώ (ΑΔΑ : Ω3Ζ17ΛΨ-ΔΘΝ)