Ετήσια βραβεία αναγνώρισης της αριστείας στην αλυσίδα αξίας των βιολογικών προϊόντων

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής, θεσμοθετεί για πρώτη φορά ετήσια βραβεία αναγνώρισης της αριστείας στην αλυσίδα αξίας των βιολογικών προϊόντων. Στόχος των βραβείων είναι η ανάδειξη καινοτόμων έργων, βιώσιμων πρωτοβουλιών και βέλτιστων πρακτικών του τομέα της βιολογικής παραγωγής, που δημιουργούν πραγματική προστιθέμενη αξία για τη βιολογική παραγωγή και κατανάλωση, συμβάλλοντας παράλληλα […]

» Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη, 2021-2027»: Διακρατικά Σχέδια Συνεργασίας – Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων (5 Μαΐου τ.ε.) & Διαδικτυακό Σεμινάριο (23 Μαρτίου τ.ε.)

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη, 2021-2027»: Διακρατικά Σχέδια Συνεργασίας – Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων (5 Μαΐου τ.ε.) & Διαδικτυακό Σεμινάριο (23 Μαρτίου τ.ε.) Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Δημιουργική Ευρώπη” είναι ένα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του “Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027” και αποτελεί μία μοναδική πρωτοβουλία για συντονισμένη και εποικοδομητική στήριξη στον πολιτιστικό, δημιουργικό και οπτικοακουστικό τομέα σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο. Ο […]

» Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο “Δήμητρα”: Δωρεάν Τριήμερη Εκπαίδευση Μελισσοκομίας

Κέντρο "Δήμητρα": Δωρεάν Τριήμερη Εκπαίδευση Μελισσοκομίας

Κέντρο “Δήμητρα”: Δωρεάν Τριήμερη Εκπαίδευση Μελισσοκομίας Το Κέντρο ΄΄ΔΗΜΗΤΡΑ΄΄ Καστοριάς, στο πλαίσιο του Εθνικού προγράμματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δράση 1.3 «Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων», για τη βελτίωση της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το μελισσοκομικό έτος 2022, θα υλοποιήσει δωρεάν τριήμερη εκπαίδευση μελισσοκομίας . Η εκπαίδευση είναι 15 ωρών και θα πραγματοποιηθεί στις 4, 5 και […]

» Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα: “Πολίτες, Ισότητα, Διακαιώματα και Αξίες (CERV), 2021-2027: Ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω της Πρόσκλησης “ Πρόληψη και Καταπολέμηση της βίας, με βάση το φύλο και της βίας κατά των παιδιών.”

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα: “Πολίτες, Ισότητα, Διακαιώματα και Αξίες (CERV), 2021-2027: Ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω της Πρόσκλησης “ Πρόληψη και Καταπολέμηση της βίας, με βάση το φύλο και της βίας κατά των παιδιών.” Γενικός στόχος του Προγράμματος είναι η προστασία και η προαγωγή των δικαιωμάτων και των αξιών όπως κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της Ε.Ε., τον Χάρτη και στις εφαρμοστέες διεθνείς συμβάσεις για τα […]

» Διαβάστε περισσότερα

Σεισμός | Οδηγίες Προστασίας στη Νοηματική και με Υπότιτλους

Σεισμός | Οδηγίες Προστασίας στη Νοηματική και με Υπότιτλους Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αναπροσάρμοσε το βίντεο του με τις βασικές οδηγίες αυτοπροστασίας από σεισμό, με ταυτόχρονη προσθήκη  διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα και ενσωματωμένους υπότιτλους. Στόχος του νέου βίντεο είναι η δυνατότητα παροχής σαφών και εύκολων οδηγιών για όλους τους πολίτες.

» Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας “Interreg EuroMed, 2021-27”, υποβολή αιτήσεων: 24 Μαΐου 2022

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας “Interreg EuroMed, 2021-27”, υποβολή αιτήσεων: 24 Μαΐου 2022 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας “Interreg EuroMed, 2021-27”: Πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη Μεσογειακή Διακυβέρνηση (καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 24 Μαΐου 2022). Ο κύριος στόχος του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας “Interreg Euro-Med, 2021-27” συνίσταται στη συμβολή στη μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη και ανθεκτική κοινωνία: καταπολέμηση του αντίκτυπου των […]

» Διαβάστε περισσότερα

20η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων (10- 13 Οκτωβρίου 2022)

20η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων (10- 13 Οκτωβρίου 2022) Με σημείωμα του το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει ότι “H Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών (European Week of Regions and Cities) αποτελεί τη μεγαλύτερη εκδήλωση σχετικά με την περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πραγματοποιείται κάθε χρόνο τον Οκτώβριο στις Βρυξέλλες. Η πρωτοβουλία αυτή άρχισε το 2003 […]

» Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα: “Πολίτες, Ισότητα, Διακαιώματα και Αξίες (CERV), 2021-2027: Ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω της Πρόσκλησης “Ισότητα Φύλων”

Στόχος του προγράμματος «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες» είναι η προστασία και η προώθηση των δικαιωμάτων και των αξιών, όπως κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της ΕΕ και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ιδίως με την υποστήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη διατήρηση και την ανάπτυξη ανοικτών, δημοκρατικών, ισότιμων και […]

» Διαβάστε περισσότερα

Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης- Going green and digital for Europe’s energy transition

Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης- Going green and digital for Europe’s energy transition Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με τον Εκτελεστικό Οργανισμό για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον, διοργανώνει την Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας της Ε.Ε. (EUSEW). Είναι το μεγαλύτερο γεγονός αφιερωμένο στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στην Αποδοτική Χρήση της Ενέργειας […]

» Διαβάστε περισσότερα

Βραβεία του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους 2022-Προθεσμία: 28 Φεβρουαρίου 2022

Βραβεία του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους 2022-Προθεσμία: 28 Φεβρουαρίου 2022 Το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους είναι ένα περιβαλλοντικό, οικονομικό και πολιτιστικό έργο που αποσκοπεί να συνδυάσει τον σχεδιασμό, τη βιωσιμότητα, την προσβασιμότητα, την οικονομική προσιτότητα και τις επενδύσεις προκειμένου να συμβάλει στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Το νέο ευρωπαϊκό Μπάουχαους που εγκαινιάστηκε από την πρόεδρο κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της […]

» Διαβάστε περισσότερα
1 2 3 4 5 12