εικονίδιο με TAXI

Ανάθεση με Διαπραγμάτευση Νέων Δρομολογίων Ταξί σχ. έτους 2020-21 από την Π.Ε. Καστοριάς

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς προτίθεται να προβεί στην ανάθεση με την μέθοδο της διαπραγμάτευσης των παρακάτω ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΑΞΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 για να καλύψει την ανάγκη μεταφοράς μαθητών προς σχολική μονάδα του Νομού Καστοριάς.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι μεταφορείς να προσέλθουν στις 14-9-2020 ημέρα Δευτέρα στις 9 π.μ. στο ισόγειο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς να παραδώσουν την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο στην επιτροπή διαπραγμάτευσης.

Προσφορές που θα είναι μεγαλύτερες από το μέγιστο κόστος του κάθε δρομολογίου όπως αυτό εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα θα απορρίπτονται.

Τα υπό διαπραγμάτευση δρομολόγια θα κατακυρωθούν σε αυτόν με την χαμηλότερη προσφορά κάτω του μέγιστου κόστους του δρομολογίου, και με την προϋπόθεση ότι ο μειοδότης κατά την κρίση της επιτροπής διαπραγμάτευσης μπορεί να το εκτελέσει και δεν δεσμεύεται από άλλες συμβάσεις μεταφοράς μαθητών τις ίδιες ώρες άφιξης και αναχώρησης των μαθητών από τα σχολεία τους.

Κατά τα λοιπά ισχύουν και εδώ:

  1. Οι διατάξεις της υπ. αρ. 50025/19-9-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4217 B/26-9-2018) «Μεταφορά Μαθητών Δημοσίων Σχολείων από τις Περιφέρειες», όπως αυτή ισχύει.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τηλεφωνικά από τις 8:00 π.μ. μέχρι 15:00 από το Τμήμα Δία Βίου Μάθησης και Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Καστοριάς μέχρι και την Δευτέρα 14-9-2019 ώρα 9.00 π.μ. για το πώς θα παραλάβουν το έντυπο προσφοράς με τα υπό διαπραγμάτευση δρομολόγια. Τα έντυπα προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τα κατεβάσουν και από την ιστοσελίδα της ΠΕ Καστοριάς.

Η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική στο κτίριο της ΠΕ Καστοριάς.

Δείτε εδώ τον πίνακα με τα δρομολόγια (1 έως 20).

Σε δρομολόγια στα οποία δεν υπάρχει προσφορά από ιδιοκτήτες ΕΔΧ αυτοκινήτων ταξί της έδρας είτε στον τόπο επιβίβασης, είτε στον τόπο αποβίβασης, (ή που έχουν αποκλειστεί από την επιτροπή διαγωνισμού οι προσφορές από κατόχους της έδρας είτε του τόπου επιβίβασης, είτε του τόπου αποβίβασης) γίνονται δεκτές προσφορές από ιδιοκτήτες ΕΔΧ αυτοκινήτων (ταξί) οποιασδήποτε άλλης έδρας.

 

 Έντυπα Προσφοράς Δρομολόγιο 1

 Έντυπα Προσφοράς Δρομολόγιο 2

 Έντυπα Προσφοράς Δρομολόγιο 3

 Έντυπα Προσφοράς Δρομολόγιο 4

 Έντυπα Προσφοράς Δρομολόγιο 5

 Έντυπα Προσφοράς Δρομολόγιο 6

 Έντυπα Προσφοράς Δρομολόγιο 7

 Έντυπα Προσφοράς Δρομολόγιο 8

 Έντυπα Προσφοράς Δρομολόγιο 9

 Έντυπα Προσφοράς Δρομολόγιο 10

 Έντυπα Προσφοράς Δρομολόγιο 11

 Έντυπα Προσφοράς Δρομολόγιο 12

 Έντυπα Προσφοράς Δρομολόγιο 13

 Έντυπα Προσφοράς Δρομολόγιο 14

 Έντυπα Προσφοράς Δρομολόγιο 15

 Έντυπα Προσφοράς Δρομολόγιο 16

 Έντυπα Προσφοράς Δρομολόγιο 17

 Έντυπα Προσφοράς Δρομολόγιο 18

 Έντυπα Προσφοράς Δρομολόγιο 19

 Έντυπα Προσφοράς Δρομολόγιο 20