φωτογραφία με φυτά από καπνά

Ανακοινώσεις της Δ/νσης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας σχετικά με το Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020»

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής γνωστοποιούνται  ανακοινώσεις της Δ/νσης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας

σχετικά με το  Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης   (ΠΑΑ) 2014-2020».

Σχ. 500/24791/15.02.208 και 578/27887/21.02.2018 Ανακοινώσεις ΥΠΠΑΤ

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Καστοριάς στην κα Ε. Τσούτση, Τηλ.: 2467350318.

Δείτε εδώ το 500/24791/15.02.208 έγγραφο του ΥΠΠΑΤ

Δείτε εδώ το 578/27887/21.02.2018 έγγραφο του ΥΠΠΑΤ